lettre-overijse.jpgΚάποιος συνάδελφος μιας γνωστής μου αποφάσισε να πουλήσει το σπίτι του. Το σπίτι του βρίσκεται στο Overijse, τον Δήμο που προσφάτως αποφάσισε κατόπιν ψηφοφορίας των Δημοτών, να αποσχιστεί από την περιοχή των Βρυξελλών και να ενταχθεί στην Φλάνδρα (και συγκεκριμένα στην επαρχία Vlaamse Brabant). Για όσους δεν γνωρίζουν, η περιοχή των Βρυξελλών είναι υποχρεωτικά δίγλωσση, οπότε όλες οι υπηρεσίες, κρατικές και ιδιωτικές είναι υποχρεωμένες να εξυπηρετούν το κοινό τους και στα γαλλικά και στα ολλανδικά. Άτυπα, έχουν προστεθεί και τα αγγλικά, λόγω της πληθώρας των ξένων που ζουν στις Βρυξέλλες. Αντιθέτως, στην Φλάνδρα τα πάντα διαμείβονται μόνο στα ολλανδικά, και στη Βαλλονία μόνο στα γαλλικά.

Η προσωπική μου εμπειρία δηλώνει πως στη Φλάνδρα, οι άνθρωποι μιλούν πολύ καλά αγγλικά, και τις περισσότερες φορές και γαλλικά (με έντονη προφορά, αλλά πολύ καλά) και σε μένα ποτέ δεν αρνήθηκαν να μιλήσουν σε μία από αυτές τις γλώσσες, αφού εγώ δεν μιλώ (ακόμα 🙂  ) την δική τους. Στην Βαλλονία πάλι, καθότι γαλλόφωνοι, έχουν μια δυσκολία με τις ξένες γλώσσες, αλλά το παλεύουν πολύ περισσότερο από τους Γάλλους.

Ο φίλος μας λοιπόν, θέλησε να πουλήσει το σπίτι του, και για τον λόγο αυτό, τοποθέτησε στις προσόψεις ταμπέλες «Πωλείται», στα ολλανδικά και στα αγγλικά. Τις ταμπέλες αυτές τις προμηθεύτηκες από το μεσιτικό γραφείο, στο οποίο είχε αναθέσει την πώληση.

Λίγες μέρες μετά, έλαβε το ακόλουθο γράμμα από το Δήμο του Overijse. Το πρωτότυπο φυσικά ήταν στα ολλανδικά (φωτογραφία – κλικ για μεγέθυνση), και ο άνθρωπος το μετέφρασε στα γαλλικά προς διευκόλυνση αυτών στους οποίους το έστειλε με mail για να γελάσουν (μεταξύ αυτών και η φίλη που μου το έστειλε). Παραθέτω την γαλλική μετάφραση και την δική μου στα ελληνικά.

«Overijse, 11 février 2008

«Service de la Politique Flamande

«Objet : Panneau de vente immobilière en anglais à Overijse

«Cher Monsieur, Madame,

«Nous constatons que vos pannneaux «A vendre» sont aussi rédigés en anglais.

«Comme cette commune appartient à la région flamande et n’a pas de facilités pour les locuteurs d’une autre langue, il est important que vous utilisiez exclusivement le néerlandais dans toute votre communication.

«Vous serez ainsi agréable à vos clients néerlandophones et vous donnez à vos clients locuteurs d’autres langues qui apprennent le néerlandais l’occasion de pratiquer notre langue.

«Le Collège des bourgmestre et échevins donne une attention particulière au caractère néérlandophone de Overijse. Dans notre cadre de vie il est essentiel que tous respectent le particularisme de la région.

«Nous espérons donc que votre entreprise contribuera à l’avenir de façon positive à la préservation du caractère Flamand de cette commune.

«Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette problématique et nous vous remercions d’avance pour une réponse rapide.

«Avec notre meilleure considération.

«Au nom du collège des bourgmestre et échevins.

Le secrétaire communal, l’échevin de la politique Flamande, le bourgmestre.»

(signatures)

Overijse, 11 Φεβρουαρίου 2008

Υπηρεσία Φλαμανδικής Πολιτικής

Θέμα: Ταμπέλα πώλησης ακινήτου στην αγγλική γλώσσα στο Overijse

Αγαπητέ Κύριε / Κυρία,

Διαπιστώσαμε ότι οι ταμπέλες σας «Πωλείται» είναι αναρτημένες και στα αγγλικά.

Καθώς αυτός ο Δήμος ανήκει στην περιοχή της Φλάνδρας και δεν διαθέτει υπηρεσίες διευκόλυνσης για όσους μιλούν άλλες γλώσσες, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ολλανδικά σε όλα σας τα μηνύματα.

Έτσι, θα ευχαριστήσετε τους ολλανδόφωνους πελάτες σας, αλλά παράλληλα θα δώσετε στους αλλόγλωσσους πελάτες σας, που μαθαίνουν ολλανδικά, την ευκαιρία να εξασκήσουν την γλώσσα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δίνει μεγάλη προσοχή στον ολλανδόφωνο χαρακτήρα του Overijse. Στο περιβάλλον μας, είναι σημαντικό όλοι να σέβονται την ιδιαιτερότητα της περιοχής.

Ελπίζουμε πως η εταιρία σας θα συμβάλει στο μέλλον με θετικό τρόπο στην διατήρηση του Φλαμανδικού χαρακτήρα του Δήμου μας.

Θα θέλαμε πολύ να μας κοινοποιήσετε τις σκέψεις σας σχετικά με αυτή την προβληματική, και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ταχεία απάντησή σας.

Με τιμή,

Εξ ονόματος του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ο δημοτικός Γραμματέας           Ο προϊστάμενος της Φλαμανδικής πολιτικής       Ο Δήμαρχος

Ακολουθεί η απάντηση που συνέταξε το μεσιτικό γραφείο προς στο Δήμο του Overijse:

La Société des Nations a été créée en 1919.

Le Benelux existe depuis 1944.

Le traité de Rome a été signé il y a 50 ans.

L’espace Schengen existe depuis 1985.

En deux mots et dans toutes les langues : le monde bouge, est ouvert et communique.

Les Flamands occupent le haut du tableau Européen en matière de multilinguisme.

La qualité de vie, la sympathie et les qualités variées des habitants de Flandre et de Belgique attirent des citoyens et des investisseurs de toutes nations et de toutes langues.

Le multilinguisme arrive chez nous par la télévision, par le satellite, par les appels téléphoniques, par le sac de croquettes pour chien, par les agences immobilières et par les visteurs de tous horizons.

Puisque vous me demandez mon opinion : vos préoccupations de «pureté linguistique» de la Commune d’Overijse reflètent la peur des autres et la croyance absurde que le renfermement sur soi apportent quelque chose de bon. Au Vatican on parle encore latin et voyez comme les Eglise se vident…

Les habitants d’Overijse sont polyglottes, ils vont en vacances, en week-end, en voyage d’affaire, en voyage scolaire à Londres, Berlin Paris ou Liège et dans tous les coins du monde.

Ils sont fiers d’être des citoyens ouverts sur le monde et fiers que des Allemands, Grecs, Suédois, Chiliens, Wallons ou autres trouvent la vie bonne dans leur commune.

Les membres du Collège ne semblent pas vivre dans le même monde que ces concitoyens. Ou plutôt ils développent une prétendue menace du monde extérieur, non-flamand, et se présentent ensuite comme des protecteurs et défenseurs … pour récolter des voix et des mandats.

C’est un vieux procédé indigne de la vraie gestion publique. C’est du populisme de bas étage, mais ça marche toujours sur des gens à l’identité incertaine. Et c’est bien là qu’on est : quand on a des problèmes de frontière, c’est qu’on est pas certain de son identité !

Ne faites pas payer à vos contemporains votre protectionnisme qui relèguera Overijse et le reste de la Flandre au bas du classement. Dans 50 ans les enfants de votre commune vous reprocheront que la préservation du caractère flamand d’Overijse aura conduit leur commune à devenir «Bokrijk en Brabant» (*)

D’ici là je vous souhaite de trouver une définition positive et dynamique du caractère flamand et qui ne se limite pas à dire non autres, non aux autres langues.

Veuillez agréer ….

Η Κοινωνία των Εθνών δημιουργήθηκε το 1919.

Η Benelux υπάρχει από το 1944.

Η συνθήκη της Ρώμης υπογράφηκε εδώ και 50 χρόνια.

Η συνθήκη Schengen υπάρχει από το 1985.

Με δυο λέξεις και σε όλες τις γλώσσες: ο κόσμος κινείται, είναι ανοιχτός και επικοινωνεί.

Οι Φλαμανδοί βρίσκονται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων στην πολυγλωσσία.

Η ποιότητα ζωής, οι καλοί τρόποι και οι ποικίλες συνήθειες των κατοίκων της Φλάνδρας και του Βελγίου αποτελούν πόλο έλξης για τους πολίτες και τους επενδυτές όλων των εθνών και γλωσσών.

Η πολυγλωσσία μας αγγίζει μέσω της τηλεόρασης, μέσω δορυφόρου, μέσω των τηλεφωνικών κλήσεων. από την συσκευασία των σκυλοτροφών, από τα μεσιτικά γραφεία και από τους επισκέπτες κάθε προέλευσης.

Αφού ζητάτε τη γνώμη μου, οι ανησυχίες σας για την «γλωσσική καθαρότητα» του Overijse αντικατοπτρίζουν ξενοφοβία και την παράλογη άποψη ότι ο απομονωτισμός φέρνει θετικά αποτελέσματα. Στο Βατικανό μιλούν ακόμα Λατινικά και δείτε πώς αδειάζουν οι Εκκλησίες…

Οι κάτοικοι του Overijse είναι πολύγλωσσοι, πάνε διακοπές, ή εκδρομή για το σαββατοκύριακο, ταξείδι για δουλειές, ή εκδρομή με το σχολείο στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Βερολίνο ή στη Λιέγη και σε όλα τα σημεία του κόσμου.

Είναι περήφανοι γιατί είναι πολίτες ανοιχτοί στον κόσμο και χαίρονται που Γερμανοί, Έλληνες, Σουηδοί, Χιλιανοί και Βαλλόνοι βρίσκουν ευχάριστη τη ζωή στο Δήμο τους.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μοιάζουν να μην ζουν στον ίδιο κόσμο με τους συμπολίτες τους. Ή μάλλον, αναφέρονται σε μια ψευδή απειλή προερχόμενη από τον εξωφλαμανδικό κόσμο και μετά εμφανίζονται σαν προστάτες και υπερασπιστές, για να μαζέψουν ψήφους και χαρτοφυλάκια.

Πρόκειται για μια παλιά διαδικασία, που δεν αρμόζει στην αληθινή πολιτική διαχείρισης. Είναι λαϊκισμός του χαμηλοτέρου επιπέδου, αλλά αποδίδει πάντα με τους ανθρώπους που δεν είναι σίγουροι για την ταυτότητά τους. Και πρόκειται ακριβώς για την περίπτωσή μας: όταν έχουμε προβλήματα με τα σύνορα, είναι γιατί δεν είμαστε βέβαιοι για την ταυτότητά μας.

Μην κάνετε τους συγχρόνους σας να πληρώσουν για τον προστατευτισμό σας που θα οδηγήσει το Overijse και τη Φλάνδρα στην κατώτερη κατάταξη. Σε 50 χρόνια, τα παιδιά του Δήμου σας, θα σας προσάψουν ότι η διατήρηση του φλαμανδικού χαρακτήρα του Overijseθα έχει οδηγήσει το Δήμο τους στο να καταστεί το «Bokrijk στο Brabant»*.

Δράττομαι τη ευκαιρίας για να σας ευχηθώ να βρείτε έναν θετικό και δυναμικό ορισμό του φλαμανδικού χαρακτήρα, που δεν θα περιορίζεται στο να λέει «όχι» στους άλλους και στις άλλες γλώσσες.

Με τιμή….

*Το Bokrijk είναι ένα τεχνητό χωριό κατασκευασμένο για τουριστικούς σκοπούς: σε αυτό παρουσιάζονται όλοι οι τύποι οικιστικής αρχιτεκτονικής της Φλάνδρας.

Τα συμπεράσματα δικά σας… Προσωπικά δεν απέφυγα κάποιες προφανείς αντιπαραβολές λόγω επικαιρότητας.

(Για την ιστορία, το σπίτι τελικά αγοράστηκε από Βέλγο, παντρεμένο με… Γαλλίδα!!)

Advertisements